МІКРОСТРУКТУРА ФЛЮОРИТОПОДІБНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У ВАКУУМНИХ КОНДЕНСАТАХ

А.М.Заславський
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1584

Анотація

За допомогою трансмісійної електронної мікроскопії досліджено особливості мікроструктури флюоритоподібних твердих розчинів, які утворюються у вакуумних конденсатах, отриманих методом лазерного випаровування. Показано залежність форми і розміру кристалітів від температури осадження і типу оксиду-стабілізатора. Вплив типу домішкового катіону пояснено на підставі особливостей будови діаграм стану відповідних бінарних оксидних систем. Підтверджено значення фазового розмірного ефекту у стабілізації флюоритної структури твердих розчинів, які утворюються у високодисперсних вакуумних конденсатах.


ВАКУУМНІ КОНДЕНСАТИ, ЛАЗЕРНЕ ВИПАРОВУВАННЯ, ФАЗОВИЙ РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ, ФЛЮОРИТОПОДІБНІ ТВЕРДІ РОЗЧИНИ