Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ (ДО 1670 ?С) ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМ AlN–Si3N4 ТА AlN–Si3N4–(Ni–Cr–Al)

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
А.Д.Панасюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1559

Анотація

За допомогою методів неізотермічної (до 1500 °С) та ізотермічної (1350, 1670 °С) термогравіметрії, диференціального термічного, рентгенофазового, петрографічного та мікрорентгеноспектрального аналізів вивчено кінетику і механізм високотемпературного окиснення на повітрі порошків та компактних матеріалів систем AlN–Si3N4 і AlN–Si3N4–(Ni–Cr–Al) різного складу. Встановлено, що при нагріванні протягом першої стадії окиснення (до ~1300 °С) продуктами взаємодії компактних зразків з киснем повітря є оксинітриди Al4O4–xNx і Si2N2O, оксиди α-Al2O3 і α-SiO2 (кристобаліт), а також твердий розчин Al2O3 · SiO2, при більш високих температурах (>1350 °С) — муліт 3Al2O3 · 2SiO2 (у верхньому шарі окалини) та шпінель - хроміт нікелю (у проміжному (бар’єрному) шарі окалини). Показано, що матеріали систем AlN–Si3N4 і AlN–Si3N4–(Ni–Cr–Al) завдяки їх високій корозійній стійкості можна віднести до високотемпературних керамічних композитів (HTCs).


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА, МЕТАЛОКЕРАМІЧНИЙ КОМПОЗИТ, МУЛІТ, НІТРИДИ АЛЮМІНІЮ ТА КРЕМНІЮ, САМОАРМОВАНА ОКАЛИНА, ХРОМІТ НІКЕЛЮ