Конференції

СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТI IНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛI З ПIДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ, ОДЕРЖАНОЇ СТРУМЕНЕВИМ ФОРМУВАННЯМ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1531

Анотація

Досліджено структуру інструментальної (корозійностійкої) сталі, одержаної струменевим формуванням з наступною термомеханічною обробкою. Встановлено оптимальні режими деформування сталі. Показано, що висока швидкість охолодження розплаву при кристалізації забезпечує формування дисперсної карбідної складової, завдяки чому і після пластичного деформування відсутня карбідна неоднорідність легованої інструментальної сталі. Висока дисперсність структури зберігається після високотемпературної (1090 °С) зміцнювальної обробки сталі, що забезпечує її оптимальні фізико-механічні властивості: міцність при згині 2500–2600 МПа, ударну в’язкість 230–200 кДж/м2, твердість 56–57 HRC.


ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ (ПРОКАТКА), СТРУКТУРА, СТРУМЕНЕВЕ ФОРМУВАННЯ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ