Конференції

СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ПОРИСТОГО СПЛАВУ СКЛАДУ Fe–25% (МАС.) AL ІЗ РЕГУЛЬОВАНОЮ ПОРИСТОЮ СТРУКТУРОЮ

П.З.Шен,
 
М.Сонг,
 
Й.Х.Хе,
 
Х.Й.Гао,
 
Дж.Зоу,
 
Н.П.Су,
 
Б.Й.Хуанг,
 
К.Т.Лью
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1532

Анотація

Синтезовано пористий сплав складу Fe–25% (мас.) Al із застосуванням реактивного синтезу вихідних порошків заліза та алюмінію. Для контролю пористої структури сплаву досліджено різні технологічні параметри, такі як кінцева температура спікання, тиск холодного пресування та розмір частинок порошку. Показано, що оптимальна кінцева температура пресування знаходиться в діапазоні 950–1050 °C. При збільшенні тиску вище 110 МПа зміни пористої структури спричинені головним чином змінами в характері пор після ущільнення. До того ж, структура пористих сплавів складу Fe–25% (мас.) Al визначається розміром частинок вихідних порошків і вагової частки вихідних порошків різних розмірів.


АЛЮМІНІД ЗАЛІЗА, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, ПОРИСТИЙ МАТЕРІАЛ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ