Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК TiB2 В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NаCl

Драненко О.С., Лавренко В.О., Талаш В.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1529

Вивчено корозійну поведінку в 3%-ному розчині NaCl аморфних плівок TiB2 товщиною 70–250 нм та аморфно-кристалічних плівок з розміром нанокристалітів 15–90 нм. Показано, що з ростом товщини аморфних плівок TiB2 збільшуються їх корозійна стійкість та анодний потенціал пасивації. Показано, що окиснення плівок TiB2 відбувається за типом піттінгової корозії. Основна причина корозійної нестійкості аморфних плівок полягає у взаємодії з домішковими (зокрема, за киснем та вуглецем) неоднорідностями структури, а у випадку аморфно-кристалічних плівок - з границями розділу “аморфний стан–кристалічний стан”. Корозійна стійкість аморфних плівок TiB2 виявилась приблизно у 4000 разів вищою порівняно з масивним порошковим матеріалом та у 8–10 разів вищою за корозійну стійкість аморфно-кристалічних плівок.


БОРИДИ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ, НАНОСТРУКТУРА, ТОНКІ ПЛІВКИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #03/04 , C.63-72


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн