Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТОУТВОРЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОСПІКАННІ ПРЕСУВАНЬ З ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ

Фірстов С.О., Подрезов Ю.М., Мінаков М.В., Назаренко В.А., Коряк О.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1595

На установці швидкісного рентгеноструктурного аналізу — приладі реального часу (ШРСА-ПРЧ) — проведено електроспікання залізного порошку та проаналізовано зміну електроопору, швидкості зміни температури, інтенсивності γ-лінії. Після нагріву зразки, отримані електроспіканням за різних режимів, випробували на згин. Показано, що при нагріві вище температури фазового перетворення механічний та фізичний контакти формуються одночасно.


ЕЛЕКТРОСПІКАННЯ, ЗАЛІЗНИЙ ПОРОШОК, КОНТАКТОУТВОРЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #07/08 , C.86-96


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн