Конференції

ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТОУТВОРЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОСПІКАННІ ПРЕСУВАНЬ З ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1595

Анотація

На установці швидкісного рентгеноструктурного аналізу — приладі реального часу (ШРСА-ПРЧ) — проведено електроспікання залізного порошку та проаналізовано зміну електроопору, швидкості зміни температури, інтенсивності γ-лінії. Після нагріву зразки, отримані електроспіканням за різних режимів, випробували на згин. Показано, що при нагріві вище температури фазового перетворення механічний та фізичний контакти формуються одночасно.


ЕЛЕКТРОСПІКАННЯ, ЗАЛІЗНИЙ ПОРОШОК, КОНТАКТОУТВОРЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ