Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Ni–Hf

Судавцова В.С., Подопригора М.В., Шевченко М.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1609

Методом калориметрії в ізопериболічному режимі визначено інтегральні та парціальні ентальпії змішування розплавів системи Ni–Hf при 1770 ± 5 К. Встановлено, що рідкі сплави Ni–Hf утворюються з виділенням великої кількості теплоти. Встановлено залежність ентальпій змішування подвійних розплавів Ni–Hf від температури. Із координат ліній ліквідус діаграми стану даної системи визначено активності компонентів вивчених розплавів. Розраховані і експериментально встановлені значення активностей компонентів системи Ni–Hf узгоджуються між собою. Із цих даних і встановленних ентальпій змішування вираховано енергії Гіббса та ентропії змішування рідких сплавів Ni–Hf. Показано, що вони є від"ємними величинами, великими за абсолютною величиною.


МЕТОД КАЛОРИМЕТРІЇ, НІКЕЛЬ–ГАФНІЙ, РОЗРАХУНОК З ДІАГРАМИ СТАНУ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #07/08 , C.137-144


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн