Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СТІЙКІСТЬ СПЛАВІВ ТИТАНУ І ЦИРКОНІЮ З ХРОМОМ ДО ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ

Бродніковський М.П., Оришич І.В., Порядченко Н.Ю., Кузнєцова Т.Л., Хмелюк Н.Д., Рокицька О.А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1597

Досліджено вплив хрому (0,5–8% (ат.)) на стійкість до окиснення на повітрі подвійних сплавів титану і цирконію в інтервалі температур 500–700 °С і витримках до 50 год і показано, що процес окиснення цих сплавів при температурах 500–600 °С протікає за параболічним законом, а при 700 °С має перевагу лінійний закон. Встановлено, що хром при вмісті 8% (ат.) знижує жаростійкість титану в 2–3 рази, а на жаростійкість цирконію при вмісті до 4% (ат.) практично не впливає. При більших концентраціях він також знижує стійкість цирконію до окиснення. Одержані дані автори пов’язують — для титану — зі специфікою хімічної взаємодії оксидів титану і хрому, а для цирконію — структурним фактором, викликаним появою крихкого інтерметаліду ZrCr2.


КІНЕТИКА, ОКАЛИНА, ОКИСНЕННЯ, СПЛАВИ, ТИТАН, ХРОМ, ЦИРКОНІЙ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #07/08 , C.107-115


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн