Конференції

Порошкова металургія

№ 09/10 2022 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.К.Радченко, К.О.Гогаєв, В.А.Назаренко
ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ГАЗОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ СТАЛІ МАРКИ Р6М5К5, ОДЕРЖАНИХ ЗА РІЗНИМИ РЕЖИМАМИ
3
В.В.Гарбуз, Т.А.Сілінська, Т.Ф.Лобунець, О.І.Биков, В.Б.Муратов, Т.М.Терентьєва, Л.М.Кузьменко, В.А.Петрова, О.О.Васільєв, О.І.Оліфан, Т.В.Хомко
СУБМІКРОННІ ПОРОШКИ g-, g’-, q-, k-Al2O3   З ЛУЖНИХ ВІДХОДІВ
15

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.А.Баглюк, С.Ф.Кирилюк
ЕВОЛЮЦІЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ ВИДАВЛЮВАННЯМ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОКОВОК З ОСЬОВИМ ОТВОРОМ
23
В.Д.Рудь, Н.А.Христинець
КОМП’ЮТЕРНО-ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ
35

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Т.М.Кутрань, М.В.Замула, Б.А.Похилько, O.В.Широков, В.Г.Колесніченко, В.В.Ковальчук, А.В.Степаненко, Г.Ю.Бородянська
РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ГЕТЕРОФАЗНИХ КЕРАМІК В4С–CrВ2, В4С–ТіВ2 ТА В4С–ТіCrВ2  МЕТОДОМ ІСКРОПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ
46
М.В.Коваленко, Ю.М.Романенко, Т.О.Соловйова, П.І.Лобода
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ НА ПОРИСТУ СТРУКТУРУ ПРЕСОВОК НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА ПРИ СПІКАННІ
67
I.I.Булик, О.П.Кононюк
Спікання феромагнетних матеріалів за понижених температур у водні
I. Сплави на основі Sm2Co17
76
Чжан Пен, Ван Ченчен, Чжоу Шенфен, Го Байсон, Чжан Чжиґуо, Юй Чжентао, Лі Вей
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО ТА ВИСОКОПРОВІДНОГО КОМПОЗИТа 5% (мас.) ZrB2/Cu
91

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
І.І.Іванова, Ю.М.Подрезов, В.М.Клименко, М.В.Карпець, В.І.Даниленко, В.А.Барабаш, Н.А.Крилова
Фазовий склад, структура та механічні властивості легованих ніобієм матеріалів на основі γ-TiAl, отриманих за порошковою гідридною технологією
107

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
А.В.Букетов, Г.А.Баглюк, О.М.Сизоненко, О.О.Сапронов, С.О.Сметанкін, А.С.Торпаков
ВПЛИВ МОДИФIКУВАННЯ ДИСПЕРСНИМИ ПОРОШКОВИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ Ti–Al–TiC НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  ЕПОКСІПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ
122

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
О.П.Уманський, О.Є.Терентьєв, М.С.Стороженко, О.Ю.Коваль, Ю.В.Губін, В.П.Бражевський, О.О.Чернишов
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ (Ti, Cr)C−Ni
136
†Ю.В.Мільман, М.О.Єфімов, О.А.Голубенко, Ван Чанлян, Лі Чжан, Чжу Чунгао, Тянь Хаолян
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ Al–Cu–Fe В ШИРОКОМУ ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР
146

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Т.А.Веліканова, О.М.Заславський, М.В.Кіндрачук
Високотемпературні фази в cистемі Fe–Mo–Cr–C
155
Ширан Ву, Ю Ван, Менгя Ву, Вейян Лей, Йі Шен
Вплив співвідношення іонів металів на люмінесцентні властивості LiGa5О8:Cr3+
169