Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2022 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Вейцзе Чжун, Ханьлінь Пен, Дунлін Цзяо, Ванці Цю, Чжунву Лю, Веньюн Сюй, Чжоу Лі, Гоцін Чжан
Порівняльний аналіз порошків суперсплавів на основі нікелю, отриманих розпиленням аргоном та азотом
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
М.С.Ковальченко, А.В.Лаптєв, О.І.Толочин
ДИНАМІКА УЩІЛЬНЕННЯ КЕРМЕТУ WC–36% (мас.) Cu ПІД ЧАС УДАРНОГО СПІКАННЯ У ВАКУУМІ 
16

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
I.I.Булик, I.В.Борух
Спікання феромагнетних матеріалів за понижених температур у водні
II. Сплави Nd–Fe–B
33

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Ол.Д.Золотаренко, О.П.Рудакова, Ан.Д.Золотаренко, Н.Е.Аханова, М.Н.Уалханова, Д.В.Щур, М.Т.Габдуллин, Т.В.Мироненко, О.Д.Золотаренко, М.В.Чимбай, І.В.Загорулько, О.А.Каменецька, М.Ю.Смирнова-Замкова
ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОСТРУКТУР У РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 3D-ДРУКУ
49
Абдерахім Абада, Абдеррахмане Юнес
КОНТРОЛЬ ДОМІШОК В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ ТИТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ВМЗ, СЕМ-ЕДС ТА РСА
73

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Девід Кандра Біравідха, Дві Асмі, Саймон Сембірінг, Сламет Сумарді, Фатан Бахфі, Діа Сусанті
ХАРАКТЕРІЗАЦІЯ  СТРУКТУРИ СКЛОПОДІБНОГО МАГМАТИЧНОГО БАЗАЛЬТУ (СКОРІЇ) З ПРОВІНЦІЇ СХІДНИЙ ЛАМПУНГ (ІНДОНЕЗІЯ), НАНЕСЕНОГО НА КЕРАМІЧНЕ ТІЛО
83

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.А.Турчанін, П.Г.Агравал, Г.О.Водоп’янова
Термодинамічний опис аморфоутворюючої системи Cu–Ti–Hf
94
І.О.Марек, О.В.Дуднік, С.А.Корній, В.П.Редько, О.К.Рубан
ВПЛИВ СКЛАДУ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ НА ОСНОВІ ZrO2 НА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНУ ФАЗОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ ZrO2−Y2O3−СеО2
116
Ю.Ф.Луговський, В.А.Назаренко, В.О.Зорін, С.А.Спірідонов, В.Г.Боровик
ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІКРОШАРУВАТИХ ТИТАНОВИХ КОМПОЗИТІВ Ti/TiAl3 ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 
127

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.М.Мисливченко, Ю.М.Подрезов, А.А.Бондар, Д.Г.Вербило, В.А.Назаренко, В.М.Вобліков
Вплив деформації на текстурні зміни та фазові перетворення у загартованому  сплаві  Ті92,5Nb5Мо2,5
142

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
О.Ю.Худяков, С.В.Ващенко, К.В.Баюл, Ю.С.Семенов
ДОСЛІДЖЕННЯ УЩІЛЬНЮВАНОСТІ ПОДРІБНЕНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ СИРОВИНИ
150
В.П.Уманський, В.П.Красовський, О.О.Бащенко
ВПЛИВ ДОБАВОК УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ АЛМАЗУ ТА ОЛОВА У ЗВ'ЯЗКУ АЛМАЗНИХ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЛ НА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ СВЕРДЛІННІ ФАРФОРУ, ГРАНІТУ ТА АБРАЗИВНОГО КАМЕНЮ
164