Порошкова металургія

№ 05/06 2022 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
П.О. Касай, В.В. Наумик, О.О. Педаш, В.В. Клочихін
МАЛОЦИКЛОВА ВТОМА ЗРАЗКІВ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ, ОТРИМАНИХ СЕЛЕКТИВНИМ ЛАЗЕРНИМ СПЛАВЛЕННЯМ 
3

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
К.В Сімейко, М.А. Сидоренко, С.Я. Бричка
Накопичення тепла восковими полідисперсними наноматеріалами з фазовим переходом
16

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Т.А. Роїк, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВЛАСТИВОСТІ АНТИФРИКЦІЙНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ СТАЛІ Р6АМ5 ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
26
Навін Кумар, Аджайя Бхарті, Девендра Прасад
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВОЇ ПІНИ ІЗ ЗАЛІЗА ТА СТАЛІ
38

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Б.М. Абдурахманов, М.Ш. Курбанов, У.М. Нуралієв, Л.С. Андрійко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАНУ ТА МІКРОКРЕМНЕЗЕМУ ДЛЯ СИНТЕЗУ КАРБІДУ КРЕМНІЮ
50

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
О.Р. Пархомей, В.Д.Кліпов, Н.Д.Пінчук, Т.В.Томила, О.І.Биков, О.Є.Сич, Л.М.Кузьменко, О.М.Будиліна
КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИАПАТИТНОЇ СКЛОКЕРАМІКИ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОСТРУКТУРНИХ ВОЛОКОН: ОТРИМАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИАПАТИТНОЇ СКЛОКЕРАМІКИ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОСТРУКТУРНИХ ВОЛОКОН: ОТРИМАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРА 
63
Фан Лв, Цзе Чжан, Чунсінь Пан, Нан Цао, Цзянь Цао, Цзюнь Тянь, Бінна Сонг
СУХЕ КОВЗАННЯ ТА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПІНОКОМПОЗИТІВ Ti–TiC, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ІСКРОПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ ТА РОЗЧИНЕННЯ
74

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
М.І.Гречанюк, І.М.Гречанюк, Ю.Н. Євтерев, В.Г. Гречанюк, Т.О. Пріхна, Г.А.Баглюк, В.І. Гоц, О.В.Хоменко, О.В.Дуднік, О.В. Маценко
ЕЛЕКТРОПРОМЕНЕВІ ТА ПЛАЗМОВІ ЖАРОСТІЙКІ Й ТЕРМОБАР’ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ОСАДЖЕНІ НА ЛОПАТКИ ТУРБІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТИХ І ПОРОШКОВИХ СПЛАВІВ Ni(Co)CrAlY(Sі), ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ПЛАВКИ
ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА, ХІМІЧНИЙ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД  КОНДЕНСОВАНИХ З ПАРОВОЇ ФАЗИ ТЕПЛОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ Nі(Cо)CrAlY/ZrO2–Y2O3,  ОСАДЖЕНИХ ЗА ОДИН ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ
88

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.М.Сторчак, Т.Я.Великанова, В.М.Петюх, А.В.Самелюк, В.Б. Соболєв, М.В.Буланова
Фазові рівноваги в області Tі–CuTi2–CuZr2–Zr потрійної системи Cu–Ti–Zr 
99
А.С. Дудник, В.С.Судавцова, Л.О.Романова, В.Г.Кудін, М.І.Іванов, М.О. Шевченко
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У СИСТЕМІ Cu–Yb 
114
В.С.Журавльов, Т.В.Сидоренко, О.Ю.Коваль
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПРИПОЮ ПCр72 НІКЕЛЕМ, ОЛОВОМ ТА ІНДІЄМ НА КАПІЛЯРНІ ТА КОНТАКТНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ПАЯННІ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ Al2O3 З ТИТАНОМ
126
Ю.М.Солонін, О.З.Галій, М.В.Карпець, О.Ф.Савенко, Л.Г.Щербакова, Д.В.Щур, С.С.Петровська
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ ZrNiMnCrV ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКІСНОГО ФАЗОВОГО СКЛАДУ 
139

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.Д.Курочкін, О.М.Романенко, М.В. Коломицев
СПЕКТРОСКОПІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕРОЗІЇ ЕЛЕКТРОДІВ ІЗ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ CrMnFeCoNi В ІСКРОВОМУ РОЗРЯДІ В ПОВІТРІ. МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ 
147