Порошкова металургія

№ 03/04 2022 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.К.Радченко, К.О.Гогаєв
ВИМОГИ ДО ПОРОШКІВ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ ДЛЯ 3D-ДРУКУ (Огляд)
3
Т.О.Пріхна, М.К.Монастирьов, Б.Бюхнер, В.В.Клімов, М.В.Карпець, В.Е.Мощіль, А.В.Шатернік, В.В.Ромака, Г.А.Баглюк, Г.М.Кочетов, О.В.Присяжна
ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОРОШКУ ОКСИДУ ЗАЛІЗА, ОДЕРЖАНОГО  МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ
29

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
В.С.Воропаєв, О.М.Демидик, Ю.О.Федоран, О.І.Биков, В.А.Барабаш, Д.Г.Вербило
ВПЛИВ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ  ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ МІДЬ–ЗАЛІЗО
38

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Г.А.Баглюк, Г.О.Максимова, Д.А.Гончарук, Г.М.Молчановська, Ю.О.Шишкіна
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРО- ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ ПРИ ТЕРМІЧНОМУ СИНТЕЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Fe–Ti–Ni–B4C
47
Ці Ву-Бінь, Чень Юй-Хун, Чжан Сю-Лін, Хай Вань-сю, Хун Тянь-сян
Властивості та процес отримання SiC методом іскроплазмового спікання
60
А.В.Мініцький, О.В.Степанов, С.В.Радчук, Є.Г.Биба, П.І.Лобода
3D-ДРУК ҐРАТЧАСТИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ
70

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
А.Юнес
Токовихрова дефектоскопIя магнітних нанокристалів на основі заліза, кобальту та оксиду алюмінію
81
Нірадж Шарма, Гурпріт Сінгх, Ракеш Чандмал Шарма, Абхішек Шарма, Капіл Кумар Гоял
Нанокомпозити на основі магнію: застосування та виклики
91
Дун Лян, Сан Сюн, Сяоцзюань Чжан, Цін Лінь
Мікроструктура та люмінесцентні властивості наночастинок триоксиду вольфраму, отриманих гідротермальним методом та легованих за допомогою Eu3+ 
110

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Т.О.Пріхна, І.М.Гречанюк, М.В.Карпець, М.І.Гречанюк, Г.А.Баглюк, В.Г.Гречанюк
ЕЛЕКТРОПРОМЕНЕВІ ТА ПЛАЗМОВІ ЖАРОСТІЙКІ Й ТЕРМОБАР’ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ОСАДЖЕНІ НА ЛОПАТКИ ТУРБІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТИХ І ПОРОШКОВИХ СПЛАВІВ Ni(Co)CrAlY(Sі), ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ПЛАВКИ
ІІ. СТРУКТУРА, ХІМІЧНИЙ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ЛИТИХ СПЛАВІВ СоCrAlY
121
Трінат Кирзіраллі, Банді Венката Рамана Редді, Аджай Бісвас
Оптимізація розрахунку обертального моменту та осьового зусилля для свердління сплаву Al–16Si–15Pb, виготовленного методом напилення 
131

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Ю.Ф.Луговський, В.А.Назаренко, В.О.Зорін, Я.І.Євич, О.Ю.Коваль, С.А.Спірідонов, В.Г.Боровик
СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОШАРУВАТИХ МАТЕРІАЛІВ Ti/TiAl3, ОТРИМАНИХ ПРОКАТКОЮ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
146