Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2021 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Чаншу Сян, Сяофен Ван, Цзюнь Ян, Хутянь Лі, Сяопу Фань, Чженхао Ге
Отримання високоякісного порошку аустенітної  нержавіючої сталі 316H із застосуванням методів  електрошлакового переплаву  та обертового плазмового електрода
3

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Сінву Цю
Структура, механічні властивості та корозійна стійкість  високоентропійного сплаву CrCuFeNiMo0,3,  отриманого методом порошкової металургії
14

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
М.В.Замула, В.Г.Колесніченко, А.В.Степаненко, Н.І.Тищенко, O.В.Широков, Г.Ю.Бородянська, А.В.Рагуля
Фазові перетворення та консолідація Si3N4-кераміки з добавками окcидів ітрію і кремнію при іскроплазмовому спіканні
25
Д.В.Ведель, О.М.Григорьєв, П.В.Мазур, І.В.Козак
Ультрависокотемпературна кераміка  на основі HfB2: структура, високотемпературна міцність і стійкість до окиснення
41

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
I.Ю.Завалій, В.В.Березовець, A.Р.Киця, Ю.М.Солонін, В.М.Кордан
Композити MgH2–ZrN для генерування водню методом гідролізу
56
Доган Сімсек, Дурсун Озюрек, Сердар Салман
Вплив вмісту TiC на швидкість зносу матричних композитів A356 за різних температурних умов
66

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ 
Ібрагім Гюнеш, Ісмаїл Їлдіз, А. Гюрхан Челік
Зносостійкість та характеризація  борованих сплавів на основі Ni
80

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.А.Турчанін, Л.О.Древаль, П.Г.Агравал, В.А.Корсун, Г.О.Водоп’янова
Взаємодія компонентів аморфоутворюючих  розплавів заліза та нікелю з титаном, цирконієм і гафнієм.
II. Температурно-концентраційна залежність термодинамічних функцій змішування  рідких сплавів
91
В.P. Cун, З.К.Хуанг, Й.Дж. Лу, Л.М. Лю, З. Сяо
Твердофазні реакції в системі SiC–TiO2–MgO  i фазові перетворення в системі  SiC–SiO2–TiC–TiO2–MgO
105

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
О.І.Гетьман
Структурна інженерія  імпрегнованих скандатних ScВа-катодів нового покоління
117

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В ПОРОШКОВІЙ МЕТАЛУРГІЇ
Г.І.Васильєва, †В.Г.Тохтуєв, О.К.Радченко, О.Д.Нейков
Оцінка вибухонебезпечності порошків  за показниками максимального тиску вибуху і  максимальної швидкості зростання тиску вибуху
II. Методики визначення показників  вибуховості порошків
138