Порошкова металургія

№ 01/02 2021 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.С.Стороженко, О.П.Уманський, Г.А.Баглюк, Ю.І.Євдокименко, В.П. Бражевський, О.О. Чернишов, О.А. Бондаренко, І.С.Марценюк, В.Б.Тарельник, О.Є.Терентьєв, О.В. Мельник
КОМПОЗИЦІЙНІ ПЛАКОВАНІ ПОРОШКИ TiCrC(Ni) ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ
3
К.П. Хуанг, Ф.З. Вонг, М.Дж. Жао, Й.Б. Вонг
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ ВИПАДКОВИХ ПОРОШКОВИХ ЧАСТИНОК РІЗНОГО ДІАМЕТРУ
11

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
М.Б.Штерн, О.В.Михайлов, А.О. Михайлов
УЗАГАЛЬНЕНА КОНТИНУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОСТІ ПОРОШКОВИХ ТА ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ 
27
К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Ю.М.Подрезов, Я.І.Євич, П.В.Мазур
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ПРОКАТКИ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ ІЗ ПОРОШКІВ АЛЮМІНІЮ ТА НАНОЧАСТИНОК SiC, TiC, AlB12
45

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Р. Радж Мохан, С. Рагхураман, К. Хірупатхі
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УЩІЛЬНЕННЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ГАЛЬМІВНОЇ КОЛОДКИ З КОМПОЗИТУ, ОТРИМАНОГО МЕТОДАМИ МІКРОХВИЛЬОВОГО ТА ІСКРО-ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ
57

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Навін Кумар, Аджая Бхарті
ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ: НОВІТНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ та ПІНОУТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ
67

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Д.В.Ведель, О.М.Григорьєв, П.В.Мазур, А.Є. Осіпов
СТРУКТУРНИЙ СТАН, МІЦНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО ОКИСНЕННЯ УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КЕРАМІКИ СИСТЕМИ ZrB2–SiC–WC
76
†Т.О.Людвинська, Т.В.Мосіна, І.П.Нешпор, О.М.Григорьєв, М.Д.Бега, М.Є.Головкова, А.В.Степаненко, В.М.Панашенко, В.І.Субботін, О.О. Зубарєв
ВПЛИВ МЕХАНОАКТИВАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ УЩІЛЬНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГАРЯЧЕПРЕСОВАНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ZrB2
87

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
С.М.Лакиза, М.І.Гречанюк, В.П.Редько, О.К.Рубан, Я.С.Тищенко, А.О.Макудера, О.В.Дуднік
РОЛЬ ГАФНІЮ У СУЧАСНИХ ТЕПЛОБАР'ЄРНИХ ПОКРИТТЯХ
99
В.М. Голубець, М.І. Пашечко, Я. Борц, О.В. Тісов, Ю.С. Шпуляр
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ  В УМОВАХ ТЕРТЯ БЕЗ МАЩЕННЯ
113

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.А.Корнієнко, †О.Р.Андрієвська, О.І.Биков, В.С. Урбанович, С.В. Юшкевич, Л.М. Спасьонова
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЦЕРІЮ, ЛАНТАНУ ТА САМАРІЮ ПРИ 1250 °С
121
Ю.М.Солонін, О.З.Галій, К.О.Грайворонська, М.О.Крапівка, А.В.Самелюк, Т.А. Селінська
ВПЛИВ КІЛЬКІСНОГО ФАЗОВОГО ТА РІЗНИХ ВИДІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВУ ZrNiMnCrV
133

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.В.Демчишин, Л.Д.Кулак, В.А. Явор
СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВСТИХ МЕТАЛЕВИХ КОНДЕНСАТІВ, ЗМІЦНЕНИХ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ РІЗНОГО ТИПУ
І. Структура і границя плинності дисперснозміцнених товстих металевих конденсатів
142