Порошкова металургія

№ 07/08 2021 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
І.О.Марек, О.В.Дуднік, С.А.Корній, В.П.Редько, М.І.Даниленко, О.К.Рубан
Вплив термічної обробки в інтервалі 400−1300 °С на властивості нанокристалічних порошків
3
О.І.Гетьман, О.Н.Ізунова, А.В.Самелюк, Л.Р.Покиньчереда
Високоактивні гранульовані порошки нікелю для багатосерійного виробництва губчастих оксидних катодів
16

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Навін Кумар, Аджая Бхарті, Маніш Діксіт
ТИПИ ПРЕС-ФОРМ ТА СТИСЛИВІСТЬ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ
24

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
С.Я. Лі, З.Х. Чжан, С.В. Ченг, Г. Хуо, С.З. Чжан, К. Сонг
Розробка та сфери застосування технології іскроплазмового спікання для прогресивних металевих конструкційних матеріалів: огляд
32
Езер Памук, Явуз Каплан, Сінан Аксьоз
Вплив різних режимів термообробки на особливості зносу композиційних матеріалів на основі Fe
67

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Ю.А. Курапов, С.Є. Литвин, Г.Г. Дідікін, С.М. Романенко
Електронно-променевий синтез наночастинок заліза та їх термічна стабільність у системі Fe–O
80

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.Л.Жунківський, О.М.Григорьєв, Д.В.Ведель
Взаємодія дибориду титану з залізом та нержавіючою сталлю Х18Н10Т
95

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
О.В. Сухова, В.А. Полонський
Корозійнотривкі композиційні покриття, зміцнені декагональними квазікристалами
104

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Ю.М.Солонін, О.З.Галій, М.О.Крапівка, О.М.Романенко
ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ НІКЕЛЮ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВУ ZrNiMnCrV
113
В.П.Коновал, А.Д.Панасюк, І.П.Нешпор, О.П.Уманський, О.О.Зубарев, О.В.Бурячек
ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ СПЛАВУ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ З КЕРАМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ ZrB2 та (Ti, Cr)B2
124
Ю.М.Подрезов, К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Я.І.Євич, Н.П.Коржова, Т.М.Легка
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ДИСКРЕТНОАРМОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Al–Si–Mg
133
Дхірадж Варанасі, Манодж Кумар Пал
Густина та динамічна в’язкість рідких безсвинцевих  припоїв  Sn, Sn–Ag та Sn–Ag–Cu
143

ОБМІН ДОСВІДОМ
Г.В.Захаров, † Г.Ф.Тавадзе, † Г.Ш.Оніашвілі, З.Г.Асламазашвілі, А.А.Чиракадзе, Г.В.Мікаберідзе, Д.Л.Квасхвадзе, Г.Г.Урушадзе
Отримання методом самопоширюваного  високотемпературного синтезу лігатур з відходів виробництва марганцю
154