Порошкова металургія

№ 03/04 2021 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.Ю.Смирнова-Замкова, О.К.Рубан, О.І.Биков, М.Я. Головчук, Т.В.Мосіна, О.І.Хоменко, О.В.Дуднік
ВПЛИВ ВМIСТУ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ НА ОСНОВI ZrO2 НА ФІЗИКО-ХIМIЧНI ВЛАСТИВОСТI ПОРОШКIВ СИСТЕМИ  Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.Я. Акимов, І.В. Андреєв, П.І. Лобода, І.Ю. Троснікова, В.І. Шеремет, А.О. Новохацька, Л.М.Мелах
ВПЛИВ ХОЛОДНОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК ТВЕРДОГО СПЛАВУ ВК8 НА ЙОГО ТВЕРДІСТЬ І ФАЗОВИЙ СКЛАД ПІСЛЯ СПІКАННЯ
18
Т.О. Псярнецька, О.Г.Кіркова, О.О. Лєщук, М.Б.Штерн, В.В. Івженко
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІНЖЕКЦІЙНОГО ЛИТТЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
28
Рашмі Міттал, Банді Венката Рамана Редді
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРОКАТКИ І ВМІСТУ PB НА ТВЕРДІСТЬ СПЛАВУ AL–6SI, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ НАПИЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІНІЙНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
46

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
В.А.Маслюк, Є.С.Кирилюк, А.А.Бондар, О.М.Грипачевський, М.І. Підопригора
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ ТА ВМІСТУ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОХРОМУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАЛІЗО–ФХ800
58
М.І.Гречанюк, В.П.Коновал, В.Г. Гречанюк, Г.А.Баглюк, Д.В.Миронюк
ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ CU–MO, ОТРИМАНИХ КОНДЕНСАЦІЄЮ З ПАРОВОЇ ФАЗИ, ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ
69
Т.А. Роїк, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк
ФАЗОВИЙ СКЛАД І ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
79

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.В.Дуров, Б.Д. Костюк, Т.В.Сидоренко, В.В.Полуянська
ВПЛИВ СТЕХІОМЕТРІЇ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ НА МОРФОЛОГІЮ НАНЕСЕНИХ НА ЙОГО ПОВЕРХНЮ ТОНКИХ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК ПІСЛЯ ВІДПАЛУ У ВАКУУМІ 
88

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
В.А. Мечник, М.О. Бондаренко, В.М. Колодніцький, В.І. Закієв, І.М. Закієв, Е.С. Геворкян, М.О. Кузін
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ, МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ Fe–Cu–Ni–Sn, ДИСПЕРСІЙНО ЗМІЦНЕНИХ ДОБАВКОЮ CrB2
95
Рідван Яманоглу, Абдолла Бахадор, Кацуйоші Кондох, Серап Гумус, Сінан Гекче, Онур Муратал
Новий магнієвий композит із інтерметалічною сполукою Mg17Al12
110

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.С.Судавцова, М.О. Шевченко, В.Г. Кудін, Л.О.Романова, М.І.Іванов
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У СПЛАВАХ СИСТЕМИ Gd–Sn
121

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
А.В.Демчишин, Л.Д.Кулак, В.А. Явор
СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВСТИХ МЕТАЛЕВИХ КОНДЕНСАТІВ, ЗМІЦНЕНИХ ДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ РІЗНОГО ТИПУ
ІІ. МЕХАНІЗМ ЗМІЦНЮВАННЯ ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ МЕТАЛІВ
136

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 
С.В. Ващенко, О.Ю. Худяков, К.В. Баюл, Ю.С. Семенов
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ БРИКЕТІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ СУХИХ ДРІБНОФРАКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
148