Конференції

Порошкова металургія

№ 05/06 2021 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Ю.М.Солонін, М.П.Сав`як, М.А.Васильківська, †В.І.Івченко
ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОМЕЛУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МАХ-ФАЗ Cr2AlC ТА Ti2AlC 
3
Ф.Д. Манілевич, Ю.К. Пірський, А.В. Куций, В.В. Березовець, В.А. Яртись
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНОХІМІЧНО АКТИВОВАНИХ АЛЮМІНІЄВИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ З ВОДИ
14

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
М.С.Ковальченко, В.Б.Винокуров, Р.В.Литвин, Л.І. Клименко
КIНЕТИКА УЩIЛЬНЕННЯ ПОРИСТОГО ДИБОРИДУ ЦИРКОНIЮ ПРИ СПIКАННI ПIД ТИСКОМ У ВАКУУМI 
25

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
В.В.Гарбуз, В.А.Петрова, Т.А.Сілінська, Л.М.Кузьменко, Т.М. Терентьєва
ТЕРМІЧНА КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ ПОРОШКІВ ГРАФЕНУ–МІКРО В ПОТОЦІ ОКСИГЕНУ 
42

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
І.І.Іванова, Ю.М.Подрезов, В.М.Клименко, Н.А.Крилова, М.В.Карпець, В.А.Барабаш, В.І.Даниленко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ СПІКАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ γ-TiAl ПРИ ЗАСТОСУВАННІ TiH2 ЯК ПРЕКУРСОРУ
51

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.Л.Жунківський, О.М.Григорьєв, Д.В.Ведель
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ  ДИБОРИДУ ТИТАНУ З ХРОМОМ
66
О.В.Дуров, Т.В.Сидоренко, О.Ю.Коваль
МОЖЛИВІСТЬ ПАЯННЯ КЕРАМІКИ ZrOЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
76

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Я.Г.Тимошенко, М.П.Гадзира, Н.К.Давидчук, М.О.Пінчук, В.Б. Галямін
СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СТАЛІ, ОТРИМАНОЇ ЛЕГУВАННЯМ ЗАЛІЗА КОМПОЗИЦІЙНИМ ПОРОШКОМ НА ОСНОВІ НАНОРОЗМІРНОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ
82

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
С.І.Чугунова, †Ю.В.Мільман, О.І.Лук`янов, І.В.Гончарова
ВИВЧЕННЯ НАПРУЖЕННЯ ПЛИННОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ МЕТОДОМ ІНДЕНТУВАННЯ
92

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Чудінович, О.І.Биков, А.В.Самелюк
ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ЛЮТЕЦІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ 1600 °С
100
О.М.Григорьєв, †В.О.Лавренко, І.О.Подчерняєва, Д.В.Юречко, В.М.Талаш, В.А.Швець, Д.В.Ведель, В.М.Панашенко, В.Ф. Лабунець
ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ 
111
Н.О.Лисуненко, Є.М.Бродніковський, В.М.Мокійчук, І.О.Полішко, Д.М.Бродніковський, В.І.Чедрик, О.Д.Васильєв
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЮ У СУМІШІ Ar–H2  НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК 
118
В.Д.Курочкін, О.М.Романенко, М.В.Коломицев
ПАРАМЕТРИ ІСКРОВОЇ ПЛАЗМИ МІЖ ЕЛЕКТРОДАМИ З TIB2 ТА ТИТАНУ. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТ
129
В.П.Уманський
ПРОСОЧЕННЯ СУМІШЕЙ МІКРО- ТА УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ СПЛАВАМИ НА ОСНОВІ МІДІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА
142

ОБМІН ДОСВІДОМ
Н.Т.Лоладзе, М.П.Церодзе, З.А.Авалішвілі, Ю.Г.Дзідзішвілі
ОСОБЛИВОСТІ СПІКАННЯ ПОРОШКІВ FE–CU–SN–NI ТА CU–TI–SN–NI ПРИ ГАРЯЧОМУ ПРЕСУВАННІ 
151