Конференції

Порошкова металургія

№ 09/10 2021 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
М.Ю.Смирнова-Замкова, О.В.Дуднік, О.І.Биков, О.К.Рубан, О.І.Хоменко
Закономірності зміни властивостей ультрадисперсних порошків системи Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2 після термічної обробки в інтервалі  400–1450 °С
3
Дхарманто, Аріо Сунар Баскоро, Сугенг Супріаді, Бамбанг Сухарно
Новий дизайн каналового плазмового розпилення для виготовлення сферичного металевого порошку та експериментальна модель його оптимізації 
17

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСОВ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
О.В.Дерев`янко, О.В.Дерев’янко, В.І.Закієв, О.Б.Згалат-Лозинський
3D-друк поруватих виробів зі скла за технологією робокастинг
35

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Гао Чонг, Ніу Лі-Бін, Ма Лань, Хуан Хаосюань, Ма Цзюнь, Ан Ю-Цзяо, Ху Юй-Ян
Вплив параметрів іскроплазмового спікання на мікроструктуру та фізичні властивості сплавів Al–50% (мас.) Si
48
Т.О.Пріхна, Г.Д.Ільницька, О.Б.Логінова, В.М.Ткач, В.В.Смоквина, І.М.Зайцева, А.П.Закора
Вплив термообробки на зміну фізико-механічних характеристик порошків алмазів
60
Цяо Чен, Львда Лі, Ін Є, Шенда Го, Хуамін Се, Цзяньбо Чжан, Веньцзін Ван
Тонкий розподіл наночастинок wc в композитах WC–Cu, виготовлених змішуванням на молекулярному рівні та іскроплазмового спікання
71

ТУГОПЛАВКІ ТА КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Г.Л.Жунківський, О.М.Григорьєв, Д.В.Ведель
Особливості взаємодії дибориду титану з нікелем та його сплавом Ni–20% Cr (ніхром)
83
О.Б.Згалат-Лозинський, Л.І.Єременко, І.В.Ткаченко, К.Е.Грінкевич, С.Е.Іванченко, А.В.Зелінський, Г.В.Шпакова, А.В.Рагуля
Трибологічні властивості композитів у системі ZrN–Si3N4–TiN, отриманих іскроплазмовим спіканням 
95

ПОРОШКОВІ ЗАХИСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ
Озге Озчелік, Мухаммет Карабаш, Їлмаз Ялчин
Синтез та теплопровідність силікату ітербію, легованого Sm та Gd, для застосування в екологічних бар’єрних покриттях
108

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
М.А.Турчанін, Л.О.Древаль, П.Г.Агравал, В.А.Корсун, Г.О.Водоп’янова
Взаємодія компонентів аморфоутворюючих розплавів заліза та нікелю з титаном, цирконієм і гафнієм
1. Ентальпії змішування рідких сплавів
119
О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, М.П.Бродніковський, І.О.Подчерняєва, Л.М.Мелах, Д.В.Юречко, Д.В.Ведель, І.В.Козак
Фізико-механічні та корозійні властивості композиційної кераміки на основі ZrB2–SiC  з оксидною добавкою
130

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В ПОРОШКОВІЙ МЕТАЛУРГІЇ
Г.І.Васильєва, †В.Г.Тохтуєв, О.Д.Нейков
Оцінка вибухонебезпечності порошків за показниками максимального тиску вибуху і максимальної швидкості зростання тиску вибуху.
1 Поширення вибуху в газосуспензіях
141

БІБЛІОГРАФІЯ. ІНФОРМАЦІЯ. ХРОНІКА
М.А.Турчанін, Т.Я.Великанова, К.Є.Корнієнко
Інформація про щорічний звіт української комісії з діаграм стану та термодинаміки  (2021 рік)
150