Вплив параметрів іскроплазмового спікання на мікроструктуру та фізичні властивості сплавів Al–50% (мас.) Si

Гао Чонг 1,
 
Ніу Лі-Бін 1*,
 
Ма Лань 1,
 
Хуан Хаосюань 1**,
 
Ма Цзюнь 1,
 
Ан Ю-Цзяо 1,
 
Ху Юй-Ян 1
 

1 College of Materials Science and Engineering, Xi"an University of Science and Technology, Xi"an, 710054, Кітай
* dy059@126.com, ** admin
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3340

Анотація

Газорозпилені порошки сплавів Al–Si було використано для отримання методом іскроплазмового спікання (ІПС) сплаву Al–50% (мас.) Si, який використовують в електроніці. Проаналізовано мікроструктуру сплаву, фазовий склад, механічні властивості, коефіцієнт теплового розширення (КТР) та теплопровідність (ТП). За результатами експериментів встановлено, що однорідний сплав Al–50% (мас.) з домішками частинок кремнію Si розміром менше 10 мкм можна отримати методами газового розпилення та іскро-плазмового спікання. У порівнянні з порошком, дифракційні піки α-Al та β-Si на рентгенограмах сплаву після ІПС залишаються незмінними. Також не виявлено утворення інших фаз. Зміна температури та часу ІПС може призвести до накопичення первинного кремнію в сплаві і, отже,вплинути на механічні та термічні властивості сплаву. Міцність сплаву на розтяг поступово збільшувалася до 220 МПа (550 °С, 15 хв) із підвищенням температури ІПС. Проте значення КТР та ТП сплаву зменшувалися при подальшому підвищенні температури. Оптимальні значення КТР (10,6×10–6 К–1), ТП (128 Вт·м–1· К–1) та міцності на розтяг (210 МПа) отримано при температурі спікання 500 °C протягом 15 хв. Встановлено зв’язок між первинною морфологією структури кремнію та властивостями матеріалу, щоб краще дослідити зміни у термічній поведінці сплаву. Такі зміни здебільшого відбуваються через різницю значень КТР і ТП між Al-матрицею та Si-фазою. Окрім того, кремній із початковим рівномірним розподілом здатен накопичуватися та змінювати властивості сплаву. Зміни коефіцієнта теплового розширення та теплопровідності досліджено у зв’язку зі зміною морфології частинок. Проаналізовано теоретичні моделі КТР.


ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ, ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ, СПЛАВ AL–50% (МАС.) SI, ТВЕРДІСТЬ ЗА ВІККЕРСОМ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ