Конференції

Взаємодія компонентів аморфоутворюючих розплавів заліза та нікелю з титаном, цирконієм і гафнієм
1. Ентальпії змішування рідких сплавів

М.А.Турчанін 1,
 
Л.О.Древаль 1,2,
 
П.Г.Агравал 1*,
 
В.А.Корсун 1,
 
Г.О.Водоп’янова 1
 

1 Донбаська державна машинобудівна академія, вул. Академічна, 72, Донецька обл.,, Краматорськ, 84313, Україна
2 Materials Science International Services GmbH, Stuttgart, 70565, Німеччина
phch@dgma.donetsk.ua

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3346

Анотація

Ентальпії змішування рідких сплавів аморфоутворюючих систем Fe–Ni–Ti, Fe–Ni–Zr і Fe–Ni–Hf досліджено при 1873 К методом високотемпературної калориметрії. Термодинамічні властивості розплавів системи Fe–Ni–Hf досліджено вперше. Вздовж перерізів (xFe/xNi = 0,50/0,50 при xTi = 0–0,15, xFe/xNi = 0,50/0,50 при xZr = 0–0,45, xFe/xNi = 0,75/0,25 при xHf = 0–0,18, xFe/xNi = 0,50/0,50 при xHf = 0–0,45 та xFe/xNi = = 0,25/0,75 при xHf = 0–0,46) парціальні ентальпії змішування IVB-металів і інтегральна ентальпія змішування демонструють від’ємні значення. Нові експериментальні дані щодо інтегральної ентальпії змішування рідких сплавів були узагальнені з літературними даними, ізотерми ΔmН рідких трикомпонентних сплавів Fe–Ni–Ti, Fe–Ni–Zr і Fe–Ni–Hf при 1873 К були побудовані з використанням рівняння Редліха–Кістера–Муджіану. Функція ΔmН є від’ємною в кожній з досліджених систем, що вказує на сильну міжчастинкову взаємодію компонентів аморфоутворюючих рідких сплавів. Показано, що концентраційна залежність інтегральної ентальпії змішування розплавів та її зміна в ряду систем може бути якісно інтерпретована в термінах електронегативності елементів, що утворюють рідкі сплави.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КАЛОРИМЕТРІЯ, ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ, РОЗПЛАВИ АМОРФОУТВОРЮЮЧИХ СИСТЕМ, СПЛАВИ ЗАЛІЗА ТА НІКЕЛЮ ІЗ ТИТАНОМ, ЦИРКОНІЄМ ТА ГАФНІЄМ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ СПЛАВІВ