Інформація про щорічний звіт української комісії з діаграм стану та термодинаміки  (2021 рік)

М.А.Турчанін 1*,
   

1 Донбаська державна машинобудівна академія, вул. Академічна, 72, Донецька обл.,, Краматорськ, 84313, Україна
2 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
phch@dgma.donetsk.ua

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3349

Анотація

Головними завданнями міжнародної наукової організації Alloy Phase Diagram International Commission (APDIC), яка об’єднує 18 організацій з 26 країн світу, є обмін інформацією та координація діяльності міжнародної наукової спільноти, головним чином у галузі діаграм стану і термодинаміки фаз. Українська комісія з діаграм стану та термодинаміки входить до складу APDIC з 1994 року. В рамках щорічного звіту Української комісії на засіданні APDIC 18 червня 2021 року, яке через пандемію коронавірусу проводилося в режимі онлайн, було представлено інформацію за результатами діяльності українських науковців у цій галузі у 2020 році. Її подано у вигляді таблиці, в якій зібрані дані про досліджені системи і одержані результати, і переліку посилань на видані роботи. Відповідну інформацію до Української комісії надали науковці Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Донбаської державної машинобудівної академії.


APDIC, ДІАГРАМА СТАНУ, ТЕРМОДИНАМІКА ФАЗ, ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ