Порошкова металургія

№ 01/02 2012 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
А.Д.Чиркiн, †В.О.Лавренко, М.Л.Малишева, Л.І.Кузнєцова
СКЛАД I СТРУКТУРА ФУНКЦIОНАЛЬНИХ ГРУП НА ПОВЕРХНI ПОРОШКУ ДИСИЛIЦИДУ ВОЛЬФРАМУ
3
Н.В.Бошицька, Ю.І.Найда, †І.В.Уварова, А.Ю.Найда
ОСОБЛИВОСТI ВЗАЄМОДIЇ ПОРОШКIВ КАРБОНIЛЬНОГО ЗАЛIЗА РIЗНОЇ ДИСПЕРСНОСТI З БIОЛОГIЧНИМИ ТА НЕОРГАНIЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ
10
В.В.Непомнящий, К.О.Гогаєв, С.М.Волощенко, Т.В.Мосіна, М.Г.Аскеров
ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАГНІТОАБРАЗИВНИХ ПОРОШКІВ З ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
18

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
О.К.Радченко
ОЦIНКА ВПЛИВУ МIЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДIЇ НА МIЦНIСТЬ НЕСПЕЧЕНОЇ ПРЕСОВКИ
22

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
М.В.Новiков, Л.Д.Кiстерська, В.В.Садохiн, В.П.Садохін, В.М.Перевертайло
ЕКОЛОГIЧНО ЧИСТА ТЕХНОЛОГIЯ ПЛАЗМОВОГО ДИСПЕРГУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВIДНИХ МАТЕРIАЛIВ З ОДНОСТАДIЙНИМ ЦИКЛОМ ВИГОТОВЛЕННЯ CУСПЕНЗIЙ НАНОЧАСТОК У ШИРОКОМУ СПЕКТРI РIДКИХ ОСНОВ
34

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
†А.Є.Кущевський
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
46
В.Д.Бєлік, Р.В.Литвин, М.С.Ковальченко
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ, СТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ. II. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ
56
В.Г.Боровик, О.М.Григорьєв, В.І.Субботін
НОВИЙ КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ З ОДНОСПРЯМОВАНОЮ ВОЛОКНИСТОЮ СТРУКТУРОЮ
65
Ю.М.Подрезов, В.А.Назаренко, А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, Я.І.Євич, М.І.Даниленко, О.М.Іванова
ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОРОШКОВОГО ТИТАНУ ПРИ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМАХ ІМПУЛЬСНОЇ ГАРЯЧОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
75
†О.В.Паустовський, Ю.Г.Ткаченко, Р.А.Алфінцева, Д.З.Юрченко, В.Ф.Бритун, Л.П.Ісаєва
ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ
86

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Н.К.Давидчук, М.П.Гадзира
ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ В ПОРОШКОВІЙ СИСТЕМІ (SiC–C)– Al НА ПОВІТРІ
94
К.Л.Смірнов
СПІКАННЯ СІАЛОНОВОЇ КЕРАМІКИ ПРИ ВИСОКОШВИДКІСНІЙ ТЕРМООБРОБЦІ
100
Н.Г.Джорджевич, Н.Обрадович, С.Філіпович
Електрофізичні властивості механічно активованої кордієрітової кераміки
108

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3. I. IЗОТЕРМIЧНI ПЕРЕРIЗИ ПРИ 1250 ТА 1650 °С
114
†В.Р.Сидорко, М.П.Горбачук
ТЕРМОДИНАМІЧНІ І ТЕРМОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛІЦИДІВ ЕРБІЮ
120
†В.О.Лавренко, А.Д.Панасюк, О.М.Григорьєв, О.В.Коротеєв, В.А.Котенко
ОСОБЛИВОСТI ПРОЦЕСУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО (ДО 1600 °С) ОКИСНЕННЯ НА ПОВIТРI КЕРАМIЧНИХ МАТЕРIАЛIВ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2
131
В.С.Зенков
ВПЛИВ ПЕРЕМІННОГО СКЛАДУ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТУПЕНЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЧОВИН У ТОПОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ ГАЗ–ТВЕРДЕ ТІЛО
137

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.М.Панашенко, І.О.Подчерняєва, А.І.Духота, А.Д.Панасюк
СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ЛАЗЕРНО-ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ПОКРИТТЯ В УМОВАХ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ
142
М.Кассем
ВПЛИВ СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ І НІКЕЛЮ НА ТЕКСТУРУ КРИСТАЛІЧНОГО АЛЬФА-ФОСФАТУ ТИТАНУ
153