Конференції

Порошкова металургія

№ 11/12 2012 рік

Зміст


НАУКОВІ ОСНОВИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход
ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ПОРОШКОВИХ РЕАГУЮЧИХ СИСТЕМ
5

ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, СВОЙСТВА ПОРОШКОВ И ВОЛОКОН
М.І.Гречанюк, К.О.Гогаєв, †В.Г.Затовський
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ Co–Cr–Al–Y–Si
18

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Н.Д.Лесник
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ ПРИ РІДКОФАЗНОМУ СПІКАННІ
26
А.В.Кузьмов, Е.А.Олевський, Е.В.Александрова
МІКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ НАГРІВУ ПОРОШКУ ПРИ ЕЛЕКТРОСПІКАННІ І ЇЇ ВПЛИВ НА КІНЕТИКУ УСАДКИ
50
О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, Л.М.Парицька, П.Я.Радченко, А.В.Самелюк, †В.В.Скороход, Ю.В.Биков, А.Г.Єремеев
ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Cr2O2–Al2O3(ZrO2)В УМОВАХ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО НАГРІВУ
61
О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, Л.М.Парицька, П.Я.Радченко, А.В.Самелюк, †В.В.Скороход, Ю.В.Биков, А.Г.Єремеев
ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Cr2O2–Al2O3(ZrO2)В УМОВАХ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО НАГРІВУ
61

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Ю.М.Подрезов
СТРУКТУРНА ІНЖЕНЕРІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОРОШКОВОГО ГЕНЕЗИСУ
75
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, Т.М.Чевичелова, В.Т.Варченко, О.Д.Костенко
ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ТИТАНУ
88

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
О.М.Григорьєв
КЕРАМІКА І КЕРМЕТИ НА ОСНОВІ БЕЗКИСНЕВИХ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК
100
Г.С.Олєйник
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
117

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
†О.В.Шевченко, О.В.Дуднік, В.В.Цукренко, О.К.Рубан, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БІОІНЕРТНИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО
139
О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун, В.В.Ярош, А.І.Даниленко
ВПЛИВ СТРУКТУРНОГО СТАНУ УГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ УДАРНОМУ СТИСКУВАННІ
151