Порошкова металургія

№ 03/04 2012 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
О.Н.Сизоненко, Г.А.Баглюк, О.І.Райченко, Тафтай Е.І, Е.В.Липян, А.Д.Зайченко, А.С.Торпаков, Е.В.Гусева
ЗМІНА ДИСПЕРСНОСТІ ПОРОШКУ Fe–Ti–B4C ПІД ВПЛИВОМ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ
3
О.В.Хоменко, Ю.І.Найда, Р.В.Мінакова
АНАЛIЗ ЯКОСТІ РОЗМЕЛУ ТА ЗМІШУВАННЯ ПОРОШКІВ МІДІ ТА ХРОМУ У МЛИНІ НОВОГО ТИПУ
12
Лі Сунглін, Ян Цюмінь, Цуй Цзяньмінь, Юань Юн, Чжан Дэцзинь, Юй Юнлян
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ДОМІШКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТИСНЕННЯ ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ ЗАЛІЗА
19

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.А.Баглюк, О.В.Михайлов
ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК У ЗАКРИТОМУ ШТАМПІ З КОНУСОПОДІБНИМ КОМПЕНСАТОРОМ
29
К.В.Баюл
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВАЛКОВИХ ПРЕСІВ НА ПРОЦЕС БРИКЕТУВАННЯ
38

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Л.А.Іванченко
МЕХАНІЗМ СПІКАННЯ ПОРОШКІВ ГІДРОКСИАПАТИТА РІЗНОЇ ПРИРОДИ І ЛЕГКОПЛАВКОГО СИЛІКАТНОБОРОНАТРІЄВОГО СКЛА
50

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Е.Фоканіч, В.Ніка, Д..Крянга, О.Калтун
СИНТЕЗ І ФІЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОРОЗМІРНИХ МАГНІТНИХ ПОРОШКІВ MnхZn1-x–Fe2O4 З ОРГАНІЧНИМ ПОКРИТТЯМ
59

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
В.Д.Бєлік, Р.В.Литвин, М.С.Ковальченко, О.М.Блощаневич, А.О.Рогозінська, В.В.Пасічний
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ, СТРУКТУРУ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ
III. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ І ФАЗОВИЙ СКЛАД ПОКРИТТІВ
66
А.Г.Косторнов, В.М.Клименко, М.М.Серов, Л.М.Неганов, М.М.Козирев
ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОКОН СПЛАВУ Cu–Al–Mn З ЕФЕКТОМ ПАМ"ЯТІ ФОРМИ, ОТРИМАНИХ ЗАГАРТУВАННЯМ З РОЗПЛАВУ
75

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
А.Г.Гончар, Б.М.Рудь, О.І.Биков, В.Є.Шелудько, В.В.Кременицкий
ВПЛИВ БАРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО СУРМОЮ ДІОКСИДУ ОЛОВА
82
І.О.Подчерняєва, Д.В.Юречко, †А.В.Бочко, Г.О.Седляр, Л.М.Костенко
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ СПЛАВОМ Al–Si НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНОЇ РІЖУЧОЇ ПЛАСТИНИ
90

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
П.Я.Лютий, А.О.Федорчук
ПОТРIЙНА СИСТЕМА Co–Ga–Si ПРИ 870°K
97
А.Р.Копань, М.П.Горбачук, С.М.Лакиза, Я.С.Тищенко
ТЕРМОДИНАМIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ SmAlO3 В IНТЕРВАЛI 55–300 К
102
†В.О.Лавренко, А.Д.Панасюк, О.М.Григорьєв, О.В.Коротеєв, В.А.Котенко
ОСОБЛИВОСТI ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ НА ПОВIТРI ДО 1700 0С КЕРАМIК СИСТЕМ ZrB2–SiC ТА ZrB2–SiC–ZrSi2
110
†В.В.Скороход, В.П.Тітов, М.Є.Головкова, М.І.Філіппов
ВЗАЄМОДІЯ МОЛІБДЕНУ З РОЗПЛАВАМИ МІДЬ–КРЕМНІЙ
117
М.П.Горбачук, С.Н.Кириєнко, †В.Р.Сидорко, І.М.Обушенко
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОЄМНІСТЬ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЕНТАЛЬПІЯ LuSi
125
О.В.Кучерявий, †Т.І.Братаніч, †В.В.Скороход, Л.І.Копилова, М.О.Крапівка
СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ МЕХАНIЗМ I ШВИДКIСТЬ ВЗАЄМОДIЇ IНТЕРМЕТАЛIДIВ TiCu, Ti3Cu4, Ti2Cu3 З ВОДНЕМ
I. РЕАКЦIЇ УТВОРЕННЯ ТА РОЗКЛАДАННЯ ГIДРИДIВ IНТЕРМЕТАЛIДIВ
131

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.К.Радченко, К.О.Гогаєв, О.Ю.Коваль, С.О.Фірстов
ФРАКТОГРАФIЧНИЙ АНАЛIЗ НЕСПЕЧЕНИХ ПРЕСОВОК З МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКIВ
141