Конференції

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВАЛКОВИХ ПРЕСІВ НА ПРОЦЕС БРИКЕТУВАННЯ

К.В.Баюл
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1005

Анотація

Описано процес ущільнення дрібнофракційних шихт в осередку деформації при їх брикетуванні у валковому пресі. Наведено аналітичні вирази, із застосуванням яких досліджено вплив конфігурації та розмірів формуючих елементів на енергосилові та технологічні параметри брикетування дрібнофракційних шихт у валкових пресах. На прикладі отриманих розрахункових даних показано можливість на стадії проектування пресового обладнання забезпечити раціональні енергосилові характеристики процесу брикетування та задану продуктивність шляхом зміни параметрів конфігурації формуючих елементів.


БРИКЕТИ, ВАЛКОВИЙ ПРЕС, ДРІБНОФРАКЦІЙНА ШИХТА, ЕНЕРГОСИЛОВІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ, ОСЕРЕДОК ДЕФОРМАЦІЇ