Конференції

ТЕРМОДИНАМIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ SmAlO3 В IНТЕРВАЛI 55–300 К

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1014

Анотація

Вперше методом адіабатичної калориметрії досліджено теплоємність SmAlO3 в інтервалі 60–300 К. Отримано значення теплоємності, ентропії, приведеної енергії Гіббса та ентальпії за стандартних умов: С0p(298,15 К) = 96,32 ± 0,39 Дж · моль-1 x К–1; S0(298,15 К) = 96,68 ± 0,77 Дж · моль-1 · К-1; Φ0 (298,15 К) = 44,34 ± 0,67 Дж x моль-1 · К–1; 0(298,15 К) – H0(0 К)= 15604 ± 78 Дж · моль-1. Висунуто припущення щодо впливу міцності зв"язків R-O (R - рідкісноземельний метал) на теплоємність перовськітоподібних алюмінатів РЗМ.


АЛЮМІНАТ САМАРІЮ, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА