Порошкова металургія

№ 05/06 2012 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН
Н.В.Бошицька, О.В.Власова, †І.В.Уварова, Л.М.Апінінська, О.І.Гетьман
ВПЛИВ ДОБАВОК БОРУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТОМ"ЯКИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ З ПЛАКОВАНОГО НІКЕЛЕМ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.Ш.Болтачев, Н.Б.Волков
ПРОЦЕСИ КОМПАКТУВАННЯ І ПРУЖНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ НАНОПОРОШКІВ В РАМКАХ МЕТОДУ ГРАНУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ
12

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
С.П.Буякова, В.В.Промахов, С.Н.Кульков
ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА МІКРО- І МАКРОСТРУКТУРУ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ZrO2
22

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
І.Г.Слись, М.П.Бродніковський, І.О.Косско, М.Є.Головкова, Ю.Ю.Черненко
ПРИРОДА ВИСОКОЇ УДАРНОЇ В"ЯЗКОСТІ ПОРОШКОВОГО ХРОМУ, СПЕЧЕНОГО В ПАРАХ МАГНІЮ
30
Є.П.Пугачевська, О.П.Уманський, С.С.Чупров
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ЗНОШУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ-3 І КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО БОРИДУ
41
Б.С.Байталюк, В.А.Маслюк, В.К.Носенко
ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТI МАГНIТОМ’ЯКИХ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПОРОШКУ СПЛАВУ Fe73Si15B7,2Cu1Nb3
49

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Я.Г.Тимошенко, М.П.Гадзира
ОСОБЛИВОСТI ВЗАЄМОДIЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ МIЖ НАНОРОЗМIРНИМ НЕСТЕХIОМЕТРИЧНИМ КАРБІДОМ КРЕМНІЮ ТА ОКСИДОМ ЗАЛIЗА
57
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
AB INITIO ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ БОРИДІВ MeB2 (Me - Ti, Zr), LaB2 І ЕВТЕКТИЧНИХ КОМПОЗИТІВ LaB6–MeB2
65
І.В.Бродніковська, М.В.Солтис, К.В.Кириленко, I.В.Зворський, В.Я.Петровський
ВПЛИВ РОЗМIРУ ЧАСТИНОК ПРОВIДНОГО ВКЛЮЧЕННЯ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПIР КЕРАМIКИ Si3N4–ZrC
73

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, †Л.М.Лопато
ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3
II. ПОЛIТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ
84
М.П.Горбачук
ЕНТАЛЬПІЇ ПЛАВЛЕННЯ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТЕПЛОЄМНОСТІ НИЖЧИХ СИЛІЦИДІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ІТРІЄВОЇ ПІДГРУПИ
92
Л.В.Гончарук, †В.Р.Сидорко, І.М.Обушенко
ТЕРМОДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ВИЩИХ ГЕРМАНІДІВ ГОЛЬМІЮ HoGe3-x І HoGe2-y
100
О.В.Кучерявий, †Т.І.Братаніч, †В.В.Скороход, Л.І.Копилова, А.В.Котко
СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ МЕХАНIЗМ I ШВИДКIСТЬ ВЗАМОДIЇ IНТЕРМЕТАЛIДIВ TiCu, Ti3Cu4, Ti2Cu3 З ВОДНЕМ
II. ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛІДІВ
105
†В.О.Лавренко, М.О.Красовський, Л.О.Романова
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Si–Sc З НЕВЕЛИКИМИ ДОБАВКАМИ ЦИРКОНІЮ І МАРГАНЦЮ У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ Nacl
112
†В.Ю.Олікер, Т.Я.☨Гридасова, І.І.Тимофєєва, Є.Ф.Гречишкін, А.Г.Гавриленко
ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОСТРУКТУРУ І АБРАЗИВНУ СТІЙКІСТЬ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ WC–Co
120

СТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
В.І.Іващенко, Б.М.Рудь, А.Г.Гончар, Л.А.Іващенко, О.О.Бутенко
ВПЛИВ НЕОДНОРIДНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННУ СТРУКТУРУ ФАЗ SnO2 І SnxSb1–xO2
131
K.Koнопкa, T.А.Роік, A.П.Гавриш, Ю.Ю.Вицюк, T.Maзан
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МАСТИЛА CaF2 НА ФРИКЦІЙНУ ПОВЕДІНКУ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ
141

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
В.В.Івженко, В.А.Попов, Сарнавська Г.Ф
УСТАНОВКА ДЛЯ ІНЖЕКЦІЙНОГО ЛИТТЯ ВИРОБІВ З МІКРОДИСПЕРСНИХ І НАНОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУЧЕНЬ
148

ОБМІН ДОСВІДОМ
С.П.Фан, Б.Фeнг, Ю.Л.Ди, Ц.С.Ванг, С.Лу, Ц.Вeнг
ГРАДІЄНТНІ ПОРИСТІ ТИТАНОВІ ЗАГОТОВКИ ІМПЛАНТАТІВ, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
153