ЕНТАЛЬПІЇ ПЛАВЛЕННЯ І ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТЕПЛОЄМНОСТІ НИЖЧИХ СИЛІЦИДІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ІТРІЄВОЇ ПІДГРУПИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1039

Анотація

Проаналізовано складові високотемпературної теплоємності силіцидів рідкісноземельних металів Ln5Si3 і зміну ентальпій плавлення їх в ряду Gd5Si3 → Ln5Si3. Запропоновано методику розрахунку термодинамічних характеристик експериментально не досліджених сполук. На основі експериментально визначених температурних залежностей ентальпій сполук Ln5Si3 (Ln = Gd, Er, Lu) розраховано ентальпії плавлення і температурні залежності теплоємності для інших силіцидів ітрієвої підгрупи.


ЕНТАЛЬПІЯ, СИЛІЦИД, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА