ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МАСТИЛА CaF2 НА ФРИКЦІЙНУ ПОВЕДІНКУ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МІДІ

K.Koнопкa,
 
T.А.Роік,
 
A.П.Гавриш,
 
Ю.Ю.Вицюк,
 
T.Maзан
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1045

Анотація

Досліджено вплив технологічних параметрів виготовлення нових композиційних матеріалів для підшипників на основі міді, легованих нікелем та молібденом, з домішками твердого мастила — фториду кальцію CaF2 (ДН5М3КФ9), на формування cтруктури та триботехнічних властивостей при високошвидкісному терті (підшипники працюють при швидкостях ковзання 6 м/с та навантаженнях до 38,5 МПа на повітрі). Досліджено розподіл CaF2 у композиційному матеріалі з матрицею Cu–Ni–Мо та його роль в ефекті самозмащування матеріалу, а також поведінку CaF2 у фрикційній зоні за екстремальних умов роботи матеріалу. Показано, що механізм дії твердого мастила в антифрикційних плівках при високошвидкісному терті матеріалів на основі міді полягає в її рівномірному розподілі на контактних поверхнях за принципом наволочення по всій зоні тертя. Встановлено, що утворені у присутності твердого мастила CaF2 плівки тертя забезпечують високу зносостійкість матеріалів на основі міді.


ВИСОКОШВИДКІСНІ ПІДШИПНИКИ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, МІДЬ, ПЛІВКИ ТЕРТЯ, РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТВЕРДЕ МАСТИЛО, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ