Конференції

Порошкова металургія

№ 07/08 2012 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Розенберг О.А.†, О.В.Михайлов, М.Б.Штерн
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОРИСТИХ ВТУЛОК МЕТОДОМ БАГАТОРАЗОВОГО ПРОТЯГУВАННЯ
3

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
П.Я.Радченко, О.І.Гетьман, В.В.Панічкіна, Ю.М.Подрезов, †В.В.Скороход
ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ПІДВИЩЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ ЗАЛІЗО-МІДНИХ ПСЕВДОСПЛАВІВ, ЛЕГОВАНИХ МОЛІБДЕНОМ
12

НАНОСТРУКТУРНІ МАТЕРІАЛИ
Л.П.Олексенко, А.М.Заславський, Н.С.Слободяник
ВПЛИВ ПРИРОДИ МАТРИЦІ НА ЕЛЕКТРОННИЙ СТАН КАТІОНІВ КОБАЛЬТУ В ІМПРЕГНОВАНИХ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНИХ НАНОСТРУКТУРАХ
20

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
О.В.Крайников, О.Д.Нейков
ШВИДКОКРИСТАЛІЗОВАНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
I. СТРУКТУРА
30
А.Г.Косторнов, О.І.Фущич, В.Ф.Горбань, Т.М.Чевичелова, О.Д.Костенко
ВПЛИВ ПАРАМЕТРIВ СУХОГО ТЕРТЯ НА ФОРМУВАННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР У ЗОНI ТРИБОСИНТЕЗУ КОМПОЗИЦIЙНОГО АНТИФРИКЦIЙНОГО МАТЕРIАЛУ НА ОСНОВI ЗАЛІЗА
48
В.А.Скачков, В.І.Іванов, С.С.Сергієнко, Т.Б.Янко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗНОШЕННЯ БАГАТОФАЗНИХ КОМПОЗИТІВ У ЗОНІ ТЕРТЯ
58
Ю.Ф.Луговський, В.М.Нищенець
ВПЛИВ ПОРИСТОСТІ НА ПАРАМЕТРИ КАРКАСНОЇ СТРУКТУРИ КОМІРКОВО-ПОРИСТИХ І ВОЛОКНОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МІДІ
64

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
В.П.Коновал, В.Ж.Шемет, Б.Грушко, А.Д.Панасюк, Т.В.Мосіна, В.І.Субботін
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДИБОРИДУ ТИТАНУ-ХРОМУ
69
І.І.Іванова, О.М.Демидик, М.В.Карпець, Л.І.Копилова, Н.А.Крилова, А.П.Полушко, С.О.Фірстов
ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ ПОДВІЙНОГО СИЛІКОКАРБІДУ ТИТАНУ Ti3SiC2 В УМОВАХ ІЗОТЕРМІЧНОГО СПІКАННЯ
79
О.П.Уманський, А.Г.Довгаль, А.Д.Панасюк, О.Д.Костенко
ВПЛИВ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ КРЕМНІЮ НА МЕХАНІЗМИ ЗНОШУВАННЯ
92
Л.Ф.Гулер'юз, С.Озан, Д.Узунсой, Р.Іпек
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ І МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВОГО МАГНІЄВОГО МАТРИЧНОГО КОМПОЗИТУ, ЗМІЦНЕНОГО КАРБІДОМ БОРУ B4C
102

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
О.В.Заїкіна, В.Г.Хоружа, К.Є.Корнієнко, Т.Я.Великанова
ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА ДIАГРАМА ПЛАВКОСТI СИСТЕМИ Al–Ti–Pd В ОБЛАСТI Al–AlPd–TiPd–Ti
110
†Т.І.Братаніч, О.В.Кучерявий, †В.В.Скороход, Л.І.Копилова, А.В.Котко, М.О.Крапівка
СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ШВИДКІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ Ti2Co, TiCo З ВОДНЕМ ТА СИНТЕЗ НЕРУЙНІВНИХ НАНОСТРУКТУРНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГІДРИДУ ТИТАНУ
124
†В.Ю.Олікер, Ю.М.Подрезов, І.Т.Ярматов, Т.Я.†Грідасова, Є.Ф.Гречишкін, А.Г.Гавриленко
ВПЛИВ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ НА МІКРОСТРУКТУРУ І МІЦНОСТНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ WC–Co
136

ОБМІН ДОСВІДОМ
Т.Озюрек, С.Текелі, Т.Тунджай, Р.Їілмаз
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СИНТЕЗУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ СПЛАВУ AL–8%TI, ОТРИМАНОГО МЕХАНІЧНИМ ЛЕГУВАННЯМ
145

З ІСТОРІЇ НАУКИ ПРО МАТЕРІАЛИ
†Г.Г.Гнесін
ДО ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
151