Порошкова металургія

№ 09/10 2012 рік

Зміст


ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ
Г.А.Баглюк, О.П.Майданюк, М.Б.Штерн
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РІВНОКАНАЛЬНОГО КУТОВОГО ПРЕСУВАННЯ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК ПРИ РІЗНИХ СХЕМАХ НАВАНТАЖЕННЯ
3
К.О.Гогаєв, К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Г.Я.Калуцький, Ю.М.Подрезов, Д.Г.Вербило, О.С.Коряк
ОТРИМАННЯ СМУГ З ПОРОШКУ ТИТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АСИМЕТРИЧНОЇ ПРОКАТКИ
11

ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ СПІКАННЯ, ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
†В.І.Дибков, †В.Р.Сидорко, Л.В.Гончарук, В.Г.Хоружа, А.В.Самелюк
МІКРОСТРУКТУРА, КІНЕТИКА РОСТУ І АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ШАРІВ БОРИДУ НА СПЛАВІ Fe–30% Cr
24
В.В.Докторов, А.Ф.Ільющенко, В.В.Мазюк, А.Л.Мороз, А.А.Шаповал, І.В.Шаповал
ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІКАННЯ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВО-ВОЛОКНОВИХ СТРУКТУР
38
А.Г.Косторнов, О.В.Кириченко, †А.К.Гайдученко, Д.М.Бродніковський
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ВОЛОКОН МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ
47
Д.А.Гончарук, Г.А.Баглюк
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ ПОРОШКОВОЇ ШИХТИ Fe–Ti–B4C ПРИ НАГРІВІ
58

СПЕЧЕНІ МЕТАЛИ І СПЛАВИ
О.В.Крайников, О.Д.Нейков
ШВИДКОЗАКРИСТАЛІЗОВАНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР
II. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
66
Г.А.Баглюк, С.Г.Напара-Волгіна, †Л.М.Орлова, В.К.Кудь, В.Б.†Деймонтович, А.Н.Грипачевський
ВПЛИВ СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ КРЕМНІЮ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЕЧЕНИХ СТАЛЕЙ СИСТЕМИ Fe–Si–C ТА Fe–Si–В–C
81

ТУГОПЛАВКІ І КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ
М.С.Ковальченко, Т.В.Дубовик, А.О.Рогозінська, М.Д.Бега, В.І.Субботін, Т.П.Гребенок, О.П.Портнов
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДНИХ ДОБАВОК Y2O3 І SiO2 НА ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГАРЯЧЕПРЕСОВАНОГО КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ КАРБОНІТРИДУ БОРУ
88
Н.Л.Савченко, Т.Ю.Сабліна, А.Г.Мельников, С.Н.Кульков
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНОГО КОМПОЗИТУ Y-TZP-Al2O3 ПРИ СУХОМУ ТЕРТІ ПО СТАЛІ
93
О.М.Григорьєв, А.Д.Панасюк, О.В.Коротеєв, Т.В.Дубовик
ОСОБЛИВОСТІ МІЖФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ZrB2–SiC З ОКСИДНИМИ РОЗПЛАВАМИ
102
М.П.Бродніковський, І.В.Оришич, Т.Л.Кузнєцова, †Н.Ю.Порядченко, М.О.Крапівка
ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ АЛЮМІНІЄМ, ХРОМОМ І ЗАЛІЗОМ НА ЖАРОСТІЙКІСТЬ ЦИРКОНІЮ
108

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Я.С.Тищенко, С.М.Лакиза, В.П.Редько, †Л.М.Лопато
ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Er2O3 ПРИ 1250 ТА 1600 ºС
114
М.П.Горбачук
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОСИЛІЦИДІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
122

ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
М.А.Зиновик, Зиновик Е.В
ВТОРИННА МІКРОСТРУКТУРА І ЇЇ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕРИТІВ СИСТЕМИ Mg–Mn–Zn–Ca–Fe–O
131

ОБМІН ДОСВІДОМ
С.М.Волощенко, К.О.Гогаєв, В.В.Непомнящий, М.Г.Аскеров
ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ПЛЮЩЕННЯ
141

ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ ЗА КОРДОНОМ
Д.А.Левіна, †Л.І.Чернишев, В.Ю.Дорофєєв
ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ: ВИХІД З КРИЗИ
149