ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНОГО КОМПОЗИТУ Y-TZP-Al2O3 ПРИ СУХОМУ ТЕРТІ ПО СТАЛІ

Н.Л.Савченко,
 
Т.Ю.Сабліна,
 
А.Г.Мельников,
 
С.Н.Кульков
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1089

Анотація

Досліджено зносостійкість, коефіцієнт тертя і структуру поверхонь тертя субмікрокристалічного композиту Y-TZP–Al2O3 після трибологічних випробувань в парі зі сталевим диском при тиску 5 МПа в діапазоні швидкостей ковзання від 1 до 20 м/с. Показано, що, починаючи з 2 м/с поверхня тертя покривається сіткою тріщин, яка розбиває поверхню на блоки. При цьому у випадку максимального зносу при швидкості ковзання 5 м/с всередині таких блоків утворюються ділянки викришення. На поверхні тертя композиту методом рентгеноструктурного аналізу зафіксовано інверсію (відносно вихідного стану) інтенсивностей піків тетрагональної фази з випадковим напрямком кристалічної решітки. Ступінь подібної інверсії збільшувався зі зростанням швидкості ковзання. Отримані результати обговорено в термінах впливу на знос Y-TZP–Al2O3 процесів переорієнтації механічних двійників тетрагональної фази без участі мартенситного перетворення і квазірідкої плівки, що утворюється.


ВИСОКОШВИДКІСНЕ КОВЗАННЯ, КЕРАМІКА, ТЕКСТУРА