Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ ПОРОШКОВОЇ ШИХТИ Fe–Ti–B4C ПРИ НАГРІВІ

Гончарук Д.А., Баглюк Г.А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1085

Розглянуто особливості структуроутворення при реакційному синтезі порошкових ущільнених сумішей системи Fe–Ti–B4C. Рентгенофазовий аналіз матеріалу, синтезованого при 1200 °С, виявив в ньому фази TiС і TiB2, утворені в результаті взаємодії титану з вуглецем та бором, джерелом яких є частинки В4С, які розчиняються у рідкій фазі, та взаємодії заліза з бором. Взаємодія між титаном, залізом і вуглецем (бором) супроводжується екзотермічним ефектом, який підтверджується двома екзотермічними піками на термограмі: при 1085 °С (формування евтектики в системі Fe–Ti через взаємодію частинок компонентів шихти на контактних поверхнях) та 1236 °С (формуванням з рідкої фази частинок дибориду і карбіду титану).


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЕКЗОТЕРМІЧНА РЕАКЦІЯ, КАРБІД, КАРБІДОСТАЛЬ, СПІКАННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ФАЗОВИЙ СКЛАД

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #09/10 , C.58-65


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн