ВТОРИННА МІКРОСТРУКТУРА І ЇЇ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕРИТІВ СИСТЕМИ Mg–Mn–Zn–Ca–Fe–O

М.А.Зиновик,
 
Зиновик Е.В
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1094

Анотація

Досліджено еволюцію вторинної мікроструктури та електромагнітних параметрів при зміні умов термічної обробки феритових елементів системи Mg–Mn–Zn–Ca–Fe–O, які використовуються в перемикальних і логічних пристроях. За допомогою оптичного мікроскопу виявлено утворення в зразках вторинної мікроструктури двох типів: точкової і сітчастої. Остання різко погіршує електромагнітні параметри елементів. Точкову структуру виявлено в зразках, спечених при 1603 К, загартованих від температури 1273 К і додатково відпалених при 823 К. Показано, що відпал до 3 год супроводжується зростанням коерцитивної сили Нc без погіршення інших параметрів. Це дозволило в 1,5 рази підвищити відсоток придатних елементів шляхом доведення забракованих (через низьку Нc) зразків до придатних. Розроблено технологію, яка забезпечує однаковий температурно-часовий режим для всіх зразків партії, що відпалюються, а також дозволяє керувати виходом придатних елементів через періодичне коригування тривалості відпалу за результатами розбракування контрольних партій зразків.


ВИХІД ПРИДАТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ВІДПАЛ, ВТОРИННА МІКРОСТРУКТУРА, ГАРТ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ, КРИСТАЛІЧНА ГРАТКА, МАГНІТНИЙ ЕЛЕМЕНТ, СПІКАННЯ, ФЕРИТ, ШПІНЕЛЬНА СТРУКТУРА