Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ МЕХАНIЗМ I ШВИДКIСТЬ ВЗАМОДIЇ IНТЕРМЕТАЛIДIВ TiCu, Ti3Cu4, Ti2Cu3 З ВОДНЕМ
II. ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ IНТЕРМЕТАЛІДІВ

Кучерявий О.В., Братаніч Т.І., Скороход В.В., Копилова Л.І., Котко А.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1041

Досліджено структурно-фазовий механізм i швидкість деструктивного гідрування інтерметалідів TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 при температурі 773 К під тиском водню 1,0 МПа. Механізм деструктивного гідрування інтерметалідів полягає в утворенні твердого розчину водню в інтерметалідах, селективному гідруванні титану та послідовному формуванні проміжних інтерметалідів та міді. Продуктами деструктивного гідрування є неруйнівні композити TiH1,9–Cu матричної структури. Швидкість деструктивного гідрування TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 лімітується швидкістю дисоціації водню на поверхні інтерметаліду та швидкістю дифузії гідриду титану. Реалізовано рекомбінацію продуктів деструктивного гідрування TiCu, Ti3Cu4 та Ti2Cu3 у вакуумі і у водневому середовищі.


TICU, TI3CU4, TI2CU3, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД, МІКРОСТРУКТУРА, РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВИЙ МЕХАНІЗМ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #05/06 , C.105-111


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн