Конференції

ПОТРIЙНА СИСТЕМА Co–Ga–Si ПРИ 870°K

П.Я.Лютий,
 
А.О.Федорчук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1013

Анотація

За результатами рентгенівського фазового, структурного та металографічного аналізів побудовано ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Co–Ga–Si при 870°K у повному концентраційному інтервалі. При температурі дослідження тернарні сполуки не утворюються. Підтверджено існування ряду бінарних сполук. Встановлено існування та визначено області гомогенності твердих розчинів заміщення на основі бінарних сполук CoSi та CoGa.


ҐАЛІЙ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА