Конференції

ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК У ЗАКРИТОМУ ШТАМПІ З КОНУСОПОДІБНИМ КОМПЕНСАТОРОМ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1004

Анотація

Представлено результати числового моделювання процесу гарячого штампування пористих заготовок у закритому штампі з конусоподібним компенсатором. Зазначено істотну відмінність характеру розподілу деформацій і густини по перетину заготовки на різних стадіях процесу. Показано, що максимальні значення як осьової, так і радіальної деформації, а також проміжних значень густини, концентруються в зоні, що прилягає до області розташування компенсаційної щілини.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ПОРИСТІСТЬ, УЩІЛЬНЕННЯ, ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ