Конференції

ОТРИМАННЯ СМУГ З ПОРОШКУ ТИТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АСИМЕТРИЧНОЇ ПРОКАТКИ

   
Г.Я.Калуцький,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1081

Анотація

Досліджено вплив режимів симетричної та асиметричної прокатки на формування прокату з порошку титану та його властивості. Встановлено, що асиметрична прокатка порівняно з симетричною дозволяє сформувати порошковий прокат із більш високою щільністю та значно вищими механічними властивостями. Вивчено вплив режимів прокатування порошкового прокату на формування структури неспеченого матеріалу та на структуру матеріалу після спікання. Встановлено, що прокат, отриманий асиметричною прокаткою, досягає максимуму механічних властивостей при температурі спікання, на 200 °С нижчій, ніж при формуванні симетричною прокаткою. Показано технологічну доцільність використання схеми асиметричної прокатки для виготовлення прокату з порошку титану.


АСИМЕТРИЧНА ПРОКАТКА, ВЛАСТИВОСТІ, ПОРОШОК, ТИТАН