Конференції

ВПЛИВ СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ КРЕМНІЮ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЕЧЕНИХ СТАЛЕЙ СИСТЕМИ Fe–Si–C ТА Fe–Si–В–C

 
С.Г.Напара-Волгіна,
 
Л.М.Орлова,
 
В.К.Кудь,
 
В.Б.†Деймонтович,
 
А.Н.Грипачевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1087

Анотація

Вивчено способи введення кремнію в порошкові композити систем Fe–Si–C та Fe–Si–В–C та характер його розподілу в основі. Встановлено можливість використання двох видів кремнійвмісних присадок - карбіду кремнію та маловуглецевого феросиліцію. При використанні карбіду кремнію досягається більш рівномірний розподіл кремнію в залізній основі композитів, а при застосуванні феросиліцію - більш висока щільність матеріалу. Встановлено також вибіркове легування кремнієм окремих фазових складових сплавів системи Fe–Si–B–C, зокрема виявлено дифузію кремнію тільки в залізну основу та відсутність його взаємодії з боридною евтектикою.


ВУГЛЕЦЬ, КАРБІД БОРУ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КОМПОЗИТ, ФЕРОСИЛІЦІЙ