Конференції

Вплив товщини металевих наноплівок, нанесених на оксидні і карбідні матеріали для подальшого їх зварювання і пайки, на структурні і капілярні властивості плівок і на міцність зварних та паяних з"єднань

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
   
С.В.Дукаров,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #38
http://www.materials.kiev.ua/article/108

Анотація