ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ: ВИХІД З КРИЗИ

 
Л.І.Чернишев,
 
В.Ю.Дорофєєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1096

Анотація

Розглянуто стан виробництва порошкової металургії в Європі, Північній Америці та Азії у післякризовий період. Зазначено, що в 2011 р. світові обсяги виробництва порошків і виробів з них не досягли докризового рівня. Для успішного розвитку галузі треба більшою мірою використовувати можливість порошкової металургії для виготовлення виробів, які неможливо одержати іншими способами. Для успішного розвитку, особливо в умовах постійного зростання цін на енергоносії, першочергового значення набувають питання енергозбереження на всіх етапах технології порошкової металургії.


ГАРЯЧЕ ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, ІНЖЕКЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ, МЕТАЛЕВІ ПОРОШКИ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПРОДУКЦІЯ, СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ, ТВЕРДІ СПЛАВИ