Конференції

Структурно-фазові перетворення в керамічних композиційних матеріалах системи TiN-AlN і TiN-AlN-(Ni-Cr-Al) під впливом концентрованого сонячного випромінювання

 
Т.В.Мосіна,
 
А.Д.Панасюк,
 
І.П.Нешпор,
 
В.Г.Каюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Нові вогнеупори, 2008, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/11

Анотація