Конференції

Вплив попередньої підготовки порошків на властивості матеріалів для контактів вакуумних вимикачів

 
Ю.І.Найда,
 
А.О.Хоменко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1107

Анотація

Досліджено вплив попередньої підготовки порошків міді та хрому на властивості матеріалів для контактів електричних вакуумних вимикачів. Встановлено можливість одержання рівномірного розподілу компонентів у структурі при малому часі попереднього розмелу міді. Повний текст


ВАКУУМНІ ВИМИКАЧІ, МІДЬ, МІКРОСТРУКТУРА, РОЗМЕЛ ПОРОШКІВ, ХРОМ