Конференції

Вплив температури ударного пресування у вакуумі на щільність, структуру та властивості порошкової міді

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1119

Анотація

Вивчено вплив температури ущільнення порошку міді ПМС-1 при ударному навантаженні у вакуумі на щільність, структуру і механічні властивості зразків. Ущільнювали заздалегідь спресовані з порошку брикети з відносною щільністю ~58% в діапазоні температур 25 1050 оС. Властивості визначали на вирізаних з циліндричних зразків прямокутних штабиках. Для порівняння механічних властивостей аналогічні штабики були виготовлені з промислової листової міді. Встановлено, що при ударному ущільненні порошкових заготівок масою 45 г з енергією 8 кДж щільність на рівні 97% досягається при кімнатній температурі. Пористість зразків, спресованих в діапазоні температур 250-450 оС, складає 1,0%, при 650-750 оС - 0,2% і практично щільні зразки можна отримати при температурі 850 оС. Максимальна міцність при розтягуванні 430 МПа спостерігається у зразків,ущільнених при 450 оС, і вона вища за міцність звичайної міді, яка дорівнює 340 МПа. Структура порошкових зразків з максимальною міцністю найбільш дрібнозерниста, а поперечна пластична деформація (звуження y) цих зразків дорівнює 40%.Зразки, які ущільнені при 650 оС, мають міцність 305 МПа і звуження 70%. Підвищення температури ущільнення до 1050 оС призводить до падіння міцності до рівня 230 МПа і збільшення пластичності y до 74%. Найбільші значення твердості - 1360 МПа і межі текучості при стисканні - 550 МПа спостерігаються на зразках, спресованих при температурах 250 і 450 оС відповідно. Повний текст


ВЛАСТИВОСТІ, МІДНИЙ ПОРОШОК, СТРУКТУРА, УДАРНЕ ПРЕСУВАННЯ