Конференції

Властивості покриттів з сплавів на основі кубічного L12 інтерметаліду потрійної системи Al-Ti-Cr

Н.П.Коржова,
 
Т.М.Легкая,
 
В.Ю.Олікер,
 
Н.М.Мордовець,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1121

Анотація

Досліджено структуру та властивості детонаційних покриттів з сплавів на основі L12 інтерметаліду потрійної системи Al-Ti-Cr. Показана принципова можливість використання цих покриттів для роботи в умовах високих температур та оксидних середовищ. Повний текст


L12 ІНТЕРМЕТАЛІД, ДЕТОНАЦІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ