Конференції

Особливості розмелу порошку електролітичної міді у млинах різного типу

О.А.Гончарук,
  
Ю.І.Найда
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1134

Анотація

Проведено аналіз змін гранулометричного складу та форми частинок порошку міді в умовах розмелу у млинах з розмельними тілами (вібраційного, атриторного та планетарного типів) та у млині нового типу без розмельних тіл, розробленому в ІПМ НАН України. Запропоновано модель диспергування частинок порошку у млині нового типу в залежності від профілю абразивної поверхні на робочих елементах млина. За результатами модельних досліджень визначено оптимальні топологічні характеристики робочих поверхонь та удосконалено камеру помолу. Експериментальні дослідження залежності середнього розміру частинок від часу розмелу електролітичної міді у млині удосконаленого типу показали якісну відповідність модельним розрахункам. Повний текст


МІДЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, РОЗМЕЛ ПОРОШКІВ