Конференції

Вплив температури ударного пресування у вакуумі на фізико-механічні властивості композитів Cu—Cr

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1135

Анотація

Вивчено вплив температури ударного пресування у вакуумі на мікрострукту- ру, электроопір та механічні властивості композитів Cu—30Cr і Cu—50Cr (% (мас.)). Показано, що технологія ударного гарячого пресування суміши порошків хрому та міді, яка була виготовлена з використанням млина нового типу, розробленого в ІПМ НАН України, дозволила за один технологічний цикл досягнути щильності 98—99% від теоретичної, твердості 145—155 HV10 за Виккерсом, механічної міцності при розриві 350—450 МПа. Ці показники перевищують рівень властивостей матеріалів аналогічного складу, котрі використовуються у промисловому виробництві вакуумних контактів. Повний текст


ЕЛЕКТРООПІР, КОМПОЗИТИ CU–CR, МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УДАРНЕ ПРЕСУВАННЯ