Конференції

Дослідження умов спікання механоактивованих порошків на основі міді

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/1137

Анотація

Досліджено вплив умов спікання механоактивованих в високоенергетичному млині порошків на основі сплаву Cu—Ti—Al на їх технологічні властивості і морфологію. Показано, що технологічна схема, яка включає пресування при 200 МПа, спікання у водні при температурі 800 °С 1 год, допресовку при 700 МПа і спікання при 950 °С, дозволяє отримати зразки з відносною пористістю до 6%. В результаті спікання утворюється твердий розчин на основі міді з включеннями оксидів титану. Повний текст


АЛЮМІНІЙ, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, МІДЬ, ПОРОШКИ, СПІКАННЯ, ТИТАН