РОЗВИТОК ІДЕЙ І.Д.РАДОМИСЕЛЬСЬКОГО ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПОРОШКОВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ ВИРОБІВ

Ю.Г.Дорофеев,
  
В.Ю.Дорофєєв,
 
А.В.Бабец
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1199

Анотація

Розглянуто основні наукові напрямки досліджень, проведених протягом багатьох років під керівництвом І. Д. Радомисельського. Показано, що більшість з них не втратили своєї актуальності й сьогодні. Представлено напрямки та перспективи розвитку цих ідей у сучасних реаліях.


ВЛАСТИВІСТЬ, КОНСТРУКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СПЕЧЕНА СТАЛЬ, ТЕХНОЛОГІЯ